02 de maig, 2009

Desencisats

Vivim en una societat dividida, per una part un grup amb evident signe materialista, per l'altra el grup immobilista. Entremig de l'un i l'altre una illa on habiten aquells que no pertanyen a cap d'ambdós grups. Són els desencisats que no creuen en el sistema i viuen isolats en cerca de recolzament d'uns ideals, que els altres volen eliminar, i que han estat presents, en la humanitat, des de sempre.