06 de maig, 2009

La natura

L’home guaita el seu voltant,
cel i mar, muntanya i vall,
pedres, plantes, arbres, ocells,
pluja i vent que la fulla empeny.
goig i bellesa per veure
la saviesa que tanca l’univers.

De tot l’home se’n alimenta
i com l’home tot insecte
i tot ésser viu, ensems.

L'home ho pot comprendre
ja que tot plegat és en ell.