12 de setembre, 2010

Transmutació

Transmutar plom en or
és fondre la tenebra
que es transformi en llum
en el gresol de l'amor.

Transmutar plom en or