23 de desembre, 2013

Reflexions Nadal 2013


 

 

Hem ofert els fills a l’altar de la societat
sent esclaus del lliure mercat d’un sistema
on no importa el bé global de la humanitat.
 
Hem cregut que els fills serien millor educats
per la gent tècnicament preparada
i veiem que, ben bé així no ha pas estat.

Hem cedit a altres mans el tresor més preuat
i no s’han complert les premisses promeses,
ens cal un ferm canvi, i encara no ha arribat.

Ens cal nou paradigma de vera llibertat
ser responsables, complir el deure de vetllar
per les nostres criatures i les dels altres
que confien que la vida els dugui aquest regal.

 

Joan
                                                                   Bon Nadal!
                           A tothom, de tot cor