09 de juliol, 2013

El llac de la Ment

Al plàcid llac de la ment
dos bons rius hi aflueixen
l’emoció i el sentiment,
i en ones concèntriques
flotant arran s’escampen
i les capta el pensament,
fent-ne imatges, idees,
i l’intel•lecte content
adquireix coneixement
que és la seva feina.
...
Tot ho computa el cervell
l’eina que ho administra,
i ho transmet allà on convé
pel bon funcionament
de tot l’organisme,
és a dir, tant cos com ment.